İslam Ülkelerinin Geri Kalmasına Neden Olan 6 konu

264

Bilindiği gibi Hz. Muhammed zamanında islam alemi bilimsel ve sanatsal olarak büyük bir gelişme geçirmişti. Peygamberden sonra gelen 4 halife ilede nisbeten bu süreç devam etti ancak nesiller ilerdedikçe birşeyler yanlış giti ve İslam ülkeleri geri kalmaya başladı, işte o sebeplerden bazıları…

1. Devlet yöneticilerinin menfaat amaçlı yalan hadis uydurtması ve resim, müzik gibi birçok sanatı engellemesi

hads

2. Arap adetlerinin dine geçirilmesi ve bazı yerlerde dinin önüne geçmesi

şalvardavasi

3. Siyasi iç çatışmaların gruplaşmalara sebep olup müslümanın, müslümana düşman edilmesi

işid

4. Hz. Muhammed’in “İslam akıl dinidir” demesine rağmen, kimden vahiy aldığı belli olmayan kişilerce islam felsefesinin ve düşünmenin engellenmesi

felsefe

5. İslam dininin diğer dillerdeki tercümeleri yerine şiir söylercesine okunuşlarının ezberlenmesi ile dinini bilmeyen bir İslam kitlesinin oluşması

cocuk

6. Alim din bilginlerinin yerini, teknolojiye şeytan icadı diyen yobazların alması

seytanicadı

yanacak

 
PAYLAŞ